svētdiena, 2015. gada 18. oktobris

Vēlreiz
Vēlreiz kāpt kalnā.
Iemācīties saulgriežus,
pirms ledus apņem.


Atradu bultu
Mirstošu lapu kaudzē.
Man sen vairs nesāp.


Miglā dun sliedes.
Klausos lapkritim cauri - 
vai tava tā balss?