pirmdiena, 2009. gada 29. jūnijs

ja lēnāk ietu

.

pasaule aizmieg.
nenorimst upes skrējiens
un zvaigžņu gaitapēkšņi tik klusa
pilsēta rīta steigā.
liepziedu smarža!redzētu vēju,
dzirdētu austam sauli...
ja lēnāk ietu


piektdiena, 2009. gada 26. jūnijs

visīsākā nakts

..

zeltaina gaisma.
saule noriet un paliek
madaru pļavāpret rītu rasa
iedzalkstās zaļi sārta.
izbalo zvaigznesvisīsākā nakts.
pļavā sagaida sauli
tramīgs stirnu bars