trešdiena, 2009. gada 25. februāris

vistālākais ceļš

..
priecīgas balsis...
augstu pār slidotavu
atgriežas putni


saules atspulgu
labprāt iesmeltu saujā —
ziema drīz beigsies


gaismas stars vētrā...
šodien vistālākais ceļš
ir ceļš pie sevis


pirmdiena, 2009. gada 23. februāris

sniegotā ceļā

.

kaut kur aiz sniega
neredzams taurē kuģis...
domas par mājām


sniegotā ceļā
vientuļu soļu atbalss.
pretī nāk tumsa


viļņlauža galā
salta satiekas jūra
pati ar sevi
.
.

pirmdiena, 2009. gada 16. februāris

vienatnība

.

rāma svētdiena.
pludmalē sauli gaida
sastindzis vilnis


debess ar jūru
vienatnībā dalās.
sajūtos lieka


sagaidīta
saule mākoņu logā.
sudrabā jūra

.

piektdiena, 2009. gada 13. februāris

bezgalība

.

ābeles ēna
smagi pieglaužas zemei...
debesu nastasniegotā miglā
tulpju meitenes acis.
valentīndienamīlēt līdz nāvei...
nolauzta bērza saknē
bezgalība


pirmdiena, 2009. gada 2. februāris

ziemas putniņa dziesma

.

saules atspulgi
norā starp rudām smilgām —
kūst līdz ar sniegu


sniegs ļaujas saulei —
vizuļo, mirgo, dzirkstī,
izplēnē, izdziest


saulrieta himna —
ziemas putniņa dziesma
klusa un īsa