otrdiena, 2008. gada 29. aprīlis

skudrai nav laika

.

taciņa mežā...
pinkaina egles ķepa
noglāsta vaiguiemirdzas rasa
krēslainā meža takā...
vizbuļu gaismaaugstu virs galvas
ziedlapās čabinās vējš.
skudrai nav laika
.

jau ir rīts

..
gaišzila zvaigzne
pārstaigā debesjumu.
un tad jau ir rītsapveltī dāsni
zābakus nogurušus
putekļains lielceļšābeļu smarža...
saldi reibinošs balzams
ļaudīm bez laika
.

piektdiena, 2008. gada 25. aprīlis

kamene sauli lasa

.saulrieta gaisma —
sārti un gaiši zaļi
purvmalas bērzidiena bez vēja...
garkāju zirneklīts snauž
plaukstošā zarāaizturu elpu —
kamene sauli lasa
pūpolu ziedos
.

trešdiena, 2008. gada 2. aprīlis

par ziedu vairāk

.
iedzirkstas rasa,
ēnas pieplok pie zemes...
cik varens saullēkts!tauriņa spārni
saudzīgi kūniņu plēš.
brīnīties mācosvecajos krastos
ziedēs par ziedu vairāk,
kad atnākšu rīt
.

pilnas debesis dziesmu

.
soli pa solim,
tūliņ jau saules pusē -
mazās skudras ceļšiedunas pļava -
ziedos izlido bites.
mežā vēl sniegsvēl pirms rītausmas
pilnas debesis dziesmu -
atgriešanās prieks!
.