trešdiena, 2008. gada 19. novembris

novembra akvarelis

.

aizjoņo vilciens.
upe vēl brīdi rāmi
atspulgus šūpo


gaismas un krāsas -
novembra akvarelis
Latvijas lietū
.