ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs

zem Piena Ceļa


 

logi aizveras.
nepazīst pienenes zieds
zvaigžņu spožuma


zem Piena Ceļa
pasaule bēg no miega.
birst ābeļziedi


visam par spīti!
nokaltušajā liepā
lakstīgala dzied